Trwa ładowanie...
bDTmsTPF

Notowania

01C Zawarcie umowy na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW

Zarząd 01CYBERATON PROENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, o zawarciu w dniu 02.04.2021 r. przez spółkę zależną od Emitenta T&T PROENERGY Sp. z o.o. umowy na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW ze Spółką WBB Energy Sp. z o.o. w miejscowości Mierzęcin.
Wartość umowy wynosi 3.100.000,00zł netto tj. 3.813.000,00 zł brutto (słownie: trzy miliony osiemset trzynaście tysięcy zł 00/100) i wpłynie na skonsolidowany wynik Spółki 01CYBERATON PROENERGY S.A. w II i III kwartale 2021 r. Zawarcie powyższej umowy wpisuje się w założenia strategiczne i działania zmierzające do umocnienia pozycji Spółki 01CYBERATON PROENERGY S.A. na rynku fotowoltaicznym w Polsce.

Inne komunikaty

bDTmsTQn