Trwa ładowanie...
bDTlAbnp

Notowania

DGA: strona spółki
8.04.2021, 14:41

DGA Podpisanie umowy na realizację projektu pt. „Asystent studenta z ASD”

W nawiązaniu do raportu nr 3/2021 z dnia 17 lutego 2021 r., Zarząd DGA S.A. informuje o podpisaniu w dniu 8 kwietnia 2021 r. z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, umowy dotyczącej realizacji projektu w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.
Wartość projektu pt. „Asystent studenta z ASD” wynosi 1.737.120,00 zł. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Fundacją SOWELO. Kwota przypadająca dla DGA S.A: 1.546.920,00 zł. Kwota przypadająca dla Fundacji SOWELO: 190.200,00 zł. Realizacja Projektu jest przewidziana do 30 kwietnia 2023 r. Celem projektu jest poprawa sytuacji neuronietypowych studentów (osób z ASD - zaburzenia ze spektrum autyzmu) na uczelniach w Polsce dzięki wdrożeniu do praktyki funkcjonowania uczelni innowacji społecznej „Tłumacz/Adwokat społeczny” – asystent osoby z ASD”. Projekt obejmie swoim zasięgiem co najmniej 40 uczelni, na których kształcą się studenci z niepełnosprawnością. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy stanowi weksel własny in blanco wraz z wypełnioną deklaracją wekslową. Zapisy umowy są standardowe i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Inne komunikaty

bDTlAbnX