Trwa ładowanie...
bDTmogiJ

Notowania

ARH Decyzja dotycząca przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2021 roku

Zarząd ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 56/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym podjęła uchwalę w przedmiocie zmiany uchwały Rady Nadzorczej nr 1/XII/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r., w ten sposób, że podmiot wybrany do przeprowadzenia przeglądów oraz badań sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Archicom S.A., przeprowadzi badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze roku 2021, zamiast przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze roku 2021.
W związku z powyższym w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze roku 2021, zostanie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe Spółki wraz ze sprawozdaniem firmy audytorskiej z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia aneksu do umowy zawartej dnia 23 maja 2018 r. nr 6979/10 ze spółką Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, w zakresie dotyczącym przeprowadzenia przez w/w podmiot badania (zamiast przeglądu) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze roku 2021.

Inne komunikaty

bDTmogjr