Trwa ładowanie...
bDTlGOMl

Notowania

RVU Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce – Art. 19 MAR / Notification from person discharging managerial responsibilities in the Company – Article 19 of MAR

Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje o otrzymaniu powiadomienia sporządzonego na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Pana Piotra Romanowskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki jako osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce. Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
[***English version***] The Management Board of Ryvu Therapeutics S.A. with its registered office in Cracow ("Company") hereby informs that the Company received a notification prepared in accordance with Article 19.1 of MAR from Mr Piotr Romanowski – President of Company’s Supervisory Board as from the person discharging managerial responsibilities in the Company. The notification is attached to this report.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-04-08
RVU Częściowe czasowe wstrzymanie badania klinicznego projektu RVU120 (SEL120) przez FDA w leczeniu ostrej białaczki szpikowej/zespołu mielodysplastycznego
59,80
0,00
2021-04-08
RVU Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce – Art. 19 MAR / Notification from person discharging managerial responsibilities in the Company – Article 19 of MAR
60,00
0,00
2021-03-18
RVU Zawarcie umowy dotacji z NCBiR / Conclusion of the grant agreement with the National Center for Research and Development
50,80
+1,18
2021-03-11
RVU Zapowiedź prezentacji najnowszych wyników programów onkologicznych podczas AACR 2021 Virtual Annual Meeting / Ryvu Therapeutics to present recent data from multiple oncology programs at AACR 2021 Virtual Annual Meeting
51,00
0,00
2021-03-08
RVU Zawarcie umowy na przeprowadzenie I fazy badań klinicznych cząsteczki RVU120 (SEL120) w guzach litych
50,60
-1,78
2021-01-18
RVU Rekomendowanie do dofinansowania przez NCBiR projektu Emitenta dotyczącego badania klinicznego cząsteczki SEL120 (RVU120) w guzach litych / Ryvu Therapeutics project regarding Phase I/II clinical study of SEL120 (RVU 120) in solid tumors recommended for financing by NCBiR
54,40
0,00
2021-01-13
RVU Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku / Publication dates for periodic reports in 2021
54,20
-3,32
2021-01-07
RVU Rozszerzenie badania klinicznego fazy I SEL120 (RVU120) u pacjentów z ostrą białaczką szpikową lub zespołem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka o ośrodki kliniczne w Polsce / Ryvu Therapeutics to expand its Phase I study of SEL120 (RVU120) in patients with Acute Myeloid Leukemia or High-Risk Myelodysplastic Syndrome to Poland
53,40
+4,87
2021-01-04
RVU Złożenie wniosku o rozpoczęcie nowego badania klinicznego fazy I/II dla RVU120 (SEL120) z udziałem pacjentów z guzami litymi / The new Clinical Trial Application for the conduct of a Phase I/II study of RVU120 (SEL120) in patients with solid tumors submitted by Ryvu Therapeutics S.A.
49,20
+4,88
2020-11-23
RVU Powołanie nowego Członka Zarządu Ryvu Therapeutics S.A. / Appointment of the new Management Board Member of Ryvu Therapeutics S.A.
51,20
-0,39
bDTlGOMT