Trwa ładowanie...
bDTmpsdN

Notowania

SBE Informacja dot. dofinansowania Projektu: Specjalistyczny system nadrzędny do urządzeń pomiarowych firmy Softblue S.A.

Zarząd Spółki Softblue S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 8 kwietnia 2021 r. powziął wiedzę, że wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Specjalistyczny system nadrzędny do urządzeń pomiarowych firmy Softblue S.A.” złożony w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń” prowadzonego przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o. otrzymał wymaganą ilość punktów niezbędną do otrzymania dofinansowania.
Kwota dofinansowania wynosi 380.766,90 zł, a całkowity koszt projektu wynosi 581.000,00 zł. Projekt jest kontynuacją realizowanego przez Emitenta przedsięwzięcia pn. Innowacyjne urządzenie do ewidencji danych pomiarów, o którym Emitent informował w komunikacie ESPI nr 9/2019 z dnia 2019-12-19. Emitent uznał podpisanie przedmiotowej umowy za istotną informację, mimo iż jej wartość nie przekracza 20% kapitałów własnych Emitenta, ze względu na fakt, że projekt pozwoli otworzyć się Spółce na nowe obszary działalności z którymi Emitent wiąże swoją przyszłość. Realizacja projektu pozwoli osiągnąć Emitentowi wysoki poziom zaawansowania technologicznego co w konsekwencji powinno przełożyć się na osiągnięcie wymiernych korzyści finansowych i rozszerzenie oferty produktów/usług Emitenta. O podpisaniu umowy i otrzymaniu dofinansowania Emitent będzie informował w kolejnych raportach.

Inne komunikaty

bDTmpsev