Trwa ładowanie...
bDZoRwcB

Notowania

PRF Wcześniejszy wykup obligacji serii L

Zarząd PragmaGO S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 08 kwietnia 2021 r. podjął uchwałę o wcześniejszym wykupie obligacji serii L. Decyzja o wcześniejszym wykupie znajduje podstawę w art. 76 ust. 1 ustawy o obligacjach oraz w pkt. 8 warunków emisji. Wcześniejszy wykup obejmuje wszystkie obligacje serii L, tj. 150.000 sztuk o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł. Obligacje zostaną wykupione w celu ich umorzenia. Dzień ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji został wyznaczony na 16 kwietnia 2021 r., a dzień wcześniejszego wykupu wyznaczono na 23 kwietnia 2021 r. Każdemu z obligatariuszy uprawnionemu z obligacji, zgodnie z warunkami emisji, w dniu wykupu Emitent wypłaci Kwotę Wcześniejszego Wykupu, na którą składa się: nominał obligacji oraz odsetki. Wszelkie rozliczenia z tytułu obligacji serii L zostaną przeprowadzone za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Inne komunikaty

bDZoRwdj