Trwa ładowanie...
bEihhAet

Notowania

CAM Informacja nt. rozpoczęcia procesu przeglądu opcji strategicznych dla aktywów Emitenta

Zarząd Cambridge Chocolate Technologies S.A. [Spółka, Emitent, CCT] informuje, że w dniu 9 kwietnia 2021 r. powziął informację o podjęciu w tym samym dniu przez jednostkę dominująca Emitenta tj. spółkę Adiuvo Investments S.A. decyzji o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych dla aktywów w postaci akcji Emitenta.
Wobec aktualnych uwarunkowań rynkowych i branżowych oraz dotychczasowych wyników działalności CCT, jednostka dominująca Emitenta wspólnie z CCT rozważy szereg scenariuszy odnoszących się m.in. do kierunków oraz zasadności dalszego rozwoju lub zaprzestania rozwoju poszczególnych marek, angażowania własnych zasobów oraz partnerów zewnętrznych, jak również scenariusz pozyskania dla CCT niepowiązanego inwestora kapitałowego, przy czym jednostka dominująca nie wyklucza udziału inwestorów z branży odmiennej od branży, w której działa CCT. Jednocześnie Spółka wyjaśnia, że na dzień publikacji niniejszego komunikatu nie zostały podjęte żadne wiążące decyzje lub ustalenia w zakresie przyszłego kierunku rozwoju Emitenta. O ewentualnych kolejnych istotnych decyzjach odnoszących się do ww. procesu Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.

Inne komunikaty

bEihhAfb