Trwa ładowanie...
bEhVxGVx

Notowania

SETANTA: strona spółki
10.04.2021, 16:52

ALG Spłata pożyczek

Zarząd All in! Games S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent) informuje, iż w związku z wypłatą w dniu 9 kwietnia 2021 r. ostatniej transzy w kwocie 400 000 zł tytułem spłaty pożyczek, na których spłatę zostały wyemitowane akcje serii H, Emitent dokonał spłaty pożyczek w łącznej wysokości 30 686 200 zł oraz 10 000 euro, tym samym zmniejszając o tę kwotę zobowiązania z tytułu finansowania dłużnego. Spłaty zostały dokonane w formie gotówkowej, w tym środkami z tytułu emisji akcji serii H. Zarząd nadmienia, iż spłacone pożyczki w przeważającej większości zostały zaciągnięte przez Alin Group Sp. z o.o. (której nazwa zmieniona została na All in! Games Sp. z o.o.), której połączenie z Emitentem zostało zarejestrowane w dniu 6 czerwca 2020 r.

Inne komunikaty

bEhVxGWf