Trwa ładowanie...
bErEkwXp

Notowania

SKARBIEC: strona spółki
12.04.2021, 14:31

SKH Informacja o powzięciu informacji o rekomendowaniu projektu Emitenta do dofinansowania przez NCBR

Zarząd Skarbiec Holding S.A. („Emitent”), informuje iż w dniu 12 kwietnia 2021 r. powziął informację, że w dniu 09 kwietnia 2021 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju „NCBR” ogłosiło „Listę ocenionych projektów złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1 - poddziałanie 1.1.1 _Lista projektów składanych samodzielnie przez przedsiębiorstwa MŚP, MŚP realizujące projekty w konsorcjum z innymi dużymi i mśp oraz MŚP realizujące projekty w konsorcjum z jednostkami naukowymi - 6/1.1.1/2020 - II RUNDA" w którym projekt przedstawiony przez Emitenta został rekomendowany do dofinansowania.
Projekt pt. „Opracowanie prototypu innowacyjnego systemu dystrybucji produktów finansowych SKARBIEC opartego na pogłębionym profilowaniu klientów oraz wykorzystaniu machine-learning” Ostateczne warunki realizacji projektu zostaną określone w umowie pomiędzy Emitentem i NCBR, o zawarciu której Emitent poinformuje w odrębnym komunikacie. Powyższa informacja został uznana za spełniającą kryteria art. 17 ust. 1 MAR, ze względu na jej pozytywny wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta.

Inne komunikaty

bErEkwXX