Trwa ładowanie...
bDYTtCaJ

Notowania

CBD Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 12.04.2021 roku

Zarząd Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 12.04.2021 roku:
1/ Dariusz Cisak - liczba akcji oraz głosów z akcji: - 1.402.703 - udział w głosach na WZ – 52,58% - udział w ogólnej liczbie głosów – 6,98% 2/ Haprin sp. z o.o. - liczba akcji oraz głosów z akcji: - 1.264.975 - udział w głosach na WZ – 47,42% - udział w ogólnej liczbie głosów – 6,29%

Inne komunikaty

bDYTtCbr