Trwa ładowanie...
bDYmTUjp

Notowania

PRAGMAFA: strona spółki
13.04.2021, 15:23

PRF Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii L, M, N, O, P, R oraz S, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 marca 2021r.
dla serii L 19 501 349 zł. dla serii M 15 726 583 zł. dla serii N 5 633 641 zł. dla serii O 13 000 101 zł. dla serii P 13 005 975 zł. dla serii R 15 635 828 zł. dla serii S 9 107 967 zł. Łączna wartość zbioru: 91 611 444 zł. Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R oraz serii S za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 68.187.286 zł. Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

Inne komunikaty

bDYmTUjX