Trwa ładowanie...
bDXTsWth

Notowania

KBJ: strona spółki
14.04.2021, 13:20

KBJ Zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie – znaczne pakiety akcji

Zarząd KBJ S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 14 kwietnia 2021 r. otrzymał od JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie (JR HOLDING, podmiot zależny od Pana Januarego Ciszewskiego) zawiadomienie, zgodnie z art. 69 ust 1. pkt 1) ustawy o ofercie. Zawiadomienie dokonane jest w związku z przekroczeniem przez JR HOLDING progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, w wyniku nabycia akcji w drodze umowy cywilnoprawnej.
Jednocześnie Emitent otrzymał od Pana Januarego Ciszewskiego powiadomienie, zgodnie z art. 69 ust 1. pkt 2) ustawy o ofercie dokonane jest w związku ze zmniejszeniem bezpośredniego udziału Pana Januarego Ciszewskiego w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5%. Zmniejszenie nastąpiło w związku ze zbyciem akcji w drodze umowy cywilnoprawnej na rzecz JR HOLDING. Pełna treść powyższych zawiadomień znajduje się w załączniku.

Załączniki

Inne komunikaty

bDXTsWtP