Trwa ładowanie...
bEqyNrdx

Notowania

SOLAR: strona spółki
14.04.2021, 15:16

SOL Informacja o oddaleniu skargi kasacyjnej przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie

W nawiązaniu do wcześniejszego raportu bieżącego nr 3/2018 Zarząd SOLAR COMPANY S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym została oddalona skarga kasacyjna wniesiona przez Spółkę do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 października 2017 r., oddalającego skargę na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z dnia 4 października 2016 r. utrzymującą w mocy decyzję KNF z dnia 17 grudnia 2015 r.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-07-22
SOL Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki.
5,26
-2,66
2021-07-09
SOL Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za czerwiec 2021 roku
4,89
+12,47
2021-06-29
SOL Korekta załącznika w raporcie bieżącym Treść uchwał podjętych w dniu 25 czerwca 2021 roku przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia, ze wskazani
5,00
-2,20
2021-06-25
SOL Informacja o powołaniu osób zarządzających (członków Zarządu) na nową kadencję.
5,06
-3,75
2021-06-25
SOL Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% (pięć procent) liczby głosów na walnym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz ogólnej liczbie głosów.
5,06
-3,75
2021-06-25
SOL Informacja o powołaniu osób nadzorujących (członków Rady Nadzorczej)
5,06
-3,75
2021-06-25
SOL Treść uchwał podjętych w dniu 25 czerwca 2021 roku przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia, ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły.
5,06
-1,19
2021-06-10
SOL Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za maj 2021 roku
5,38
+2,23
2021-05-28
SOL Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. na piątek, dnia 25 czerwca 2021 roku
5,00
+4,40
2021-05-28
SOL SA-QSr1 2021
5,00
+9,20
bEqyNref