Trwa ładowanie...
bDZSvFCJ

Notowania

MABION: strona spółki
14.04.2021, 16:14

MAB Warunkowa rejestracja akcji serii U Spółki w KDPW

Zarząd Mabion S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2021 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wydał oświadczenie w przedmiocie warunkowej rejestracji w depozycie papierów wartościowych, pod kodem ISIN PLMBION00016, 2.430.554 akcji zwykłych na okaziciela serii U Spółki o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. Warunkiem rejestracji akcji serii U jest ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym.
Rejestracja akcji serii U nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia ww. akcji do obrotu. Spółka przypomina, że prawa do akcji serii U zostały zarejestrowane w KDPW z dniem 24 marca 2021 roku pod kodem PLMBION00057 i od dnia 25 marca 2021 roku znajdują się w obrocie giełdowym na Głównym Rynku GPW, wobec czego rejestracja akcji serii U w KDPW nastąpi w związku z zamknięciem kont prowadzonych dla ww. praw do akcji.

Inne komunikaty

bDZSvFDr