Trwa ładowanie...
bEgXiEth

Notowania

BRAND24: strona spółki
15.04.2021, 13:56

B24 Liczba klientów Brand 24 w I kwartale 2021 roku

Zarząd Brand 24 S.A. [Spółka lub Emitent] przekazuje informacje o działalności handlowej Spółki i spółki zależnej w I kwartale 2021 r.
Według danych o sprzedaży na koniec I kwartału 2021 r. Brand24 posiadał 3610 aktywnych klientów, co oznacza, że liczba klientów netto wzrosła o 140 w ujęciu kwartał do kwartału. Natomiast na dzień 31 marca 2020 r. liczba aktywnych klientów Brand24 wynosiła 3066. Emitent wskazuje przy tym, iż w okresie I kwartału 2021 roku w styczniu br. miał miejsce spadek liczy klientów o 5, podczas gdy w lutym i marcu br. miał miejsce wzrost o odpowiednio 51 oraz 94 klientów. Na spadek liczby klientów w styczniu miały przede wszystkim: • odejścia części klientów, którzy zakupili narzędzie Brand24 podczas Black Friday (przekłada się to również na odejścia w lutym) • naturalna sezonowość podpisywania/zamykania umów rocznych na rok kalendarzowy • naturalna sezonowość związana z okresem poświątecznym i mniejszą pulą leadów do pracy w styczniu" Emitent zaznacza, że jego oferta jest skierowana do klientów biznesowych za pośrednictwem serwisów internetowych. Przychód generowany przez poszczególnych klientów różni się w zależności od wybranego planu abonamentowego oraz liczby monitorowanych kluczowych zwrotów.

Inne komunikaty

bEgXiEtP