Trwa ładowanie...
bDZSpOad

Notowania

MABION: strona spółki
15.04.2021, 15:40

MAB Dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii U Spółki do obrotu giełdowego

Zarząd Mabion S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) w dniu 14 kwietnia 2021 roku uchwały w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii U Spółki.
W treści uchwały Zarząd GPW stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są 2.430.554 akcje zwykłe na okaziciela serii U Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Jednocześnie Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 19 kwietnia 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym ww. akcje Spółki, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) w dniu 19 kwietnia 2021 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLMBION00016”. Ponadto Zarząd GPW podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii U Spółki, zgodnie z którą wyznaczył na 16 kwietnia 2021 r. dzień ostatniego notowania 2.430.554 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii U Spółki, oznaczonych przez KDPW kodem „PLMBION00057”.

Inne komunikaty

bDZSpOaL