Trwa ładowanie...
bDZpzZud

Notowania

APE Informacja z ING Lease Polska o akceptacji wskaźników finansowych

W nawiązaniu do informacji przekazanej w raporcie bieżącym nr 4/2021 z dnia 22 marca 2021 r., iż w związku z oszacowaniem wstępnych wyników finansowych za 2020 rok Zarząd APS Energia S.A. (Emitent) powziął wiedzę o niedotrzymaniu wskaźników wymaganych w umowie leasingu zwrotnego nieruchomości w Stanisławowie Pierwszym zawartej z ING Lease Polska Sp. z o.o. (Finansujący), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 8/2018 z dnia 29 maja 2018 r., Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2021 r. powziął wiedzę, iż Waiver odnośnie zaakceptowania złamania kowenantów finansowych zapisanych ww. umowie został zaakceptowany przez Komitet Kredytowy Finansującego i Finansujący nie będzie wyciągał określonych w tej umowie konsekwencji z tytułu naruszenia. Terminem, do którego naruszenie zostało zaakceptowane jest koniec września 2021 roku.

Inne komunikaty

bDZpzZuL