Trwa ładowanie...
bEgnYBsl

Notowania

PRI Nabycie i umorzenie wszystkich obligacji serii G

Zarząd Pragma Inkaso S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2021 z dnia 1 kwietnia 2021 roku, informuje, że w dniu 16 kwietnia 2021 roku Emitent nabył 26.000 pozostających w obrocie obligacji serii G o łącznej wartości nominalnej 2.600.000 zł („Obligacje serii G”) oraz celem zaspokojenia wierzytelności obligatariuszy wynikających z przedterminowego wykupu Obligacji serii G dokonał rozliczenia: kwoty 2.600.000,00 zł tytułem wartości nominalnej Obligacji serii G, kwoty 17.420,00 zł tytułem odsetek oraz kwoty 1.300,00 zł tytułem premii. W dniu 16 kwietnia 2021 r. Emitent podjął uchwałę w sprawie umorzenia Obligacji serii G.

Inne komunikaty

bEgnYBsT