Trwa ładowanie...
bDZoHUOJ

Notowania

APATOR: strona spółki
16.04.2021, 18:42

APT Nabycie akcji własnych

Zarząd Apator SA („Emitent”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 31/VII/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA z dnia 2 lipca 2020 roku, Emitent w dniach 7-16 kwietnia 2021 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył:
- w dniu 7 kwietnia 2021 roku 900 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 24,30 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0027% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0016% głosów na Walnym Zgromadzeniu, - dniu 13 kwietnia 2021 roku 800 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 24,20 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0024% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0015% głosów na Walnym Zgromadzeniu. W dniach 8-12 kwietnia oraz 14-16 kwietnia 2021 roku Emitent nie dokonywał transakcji. Transakcje zostały wykonane za pośrednictwem Erste Securities Polska SA. W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 1 700 akcji własnych, stanowiących 0,0052% kapitału zakładowego i dających prawo do 1 700 głosów na WZ Spółki, co stanowi 0,0031% ogólnej liczby głosów. Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 25 800 akcji własnych stanowiących 0,0786% kapitału zakładowego i dających prawo do 25 800 głosów na WZ Spółki, co stanowi 0,0471% ogólnej liczby głosów. W załączeniu Emitent przekazuje wykaz szczegółowych danych o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 7 i 13 kwietnia 2021. Szczegółowa podstawa prawna: Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

Załączniki

Inne komunikaty

bDZoHUPr