Trwa ładowanie...
bEiOQVit

Notowania

BTC Aktualizacja przewidywanej daty podpisania umowy objęcia akcji serii K

Zarząd BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 26/2021 z dnia 12 kwietnia 2021, informującego o ustaleniu zasad wejścia kapitałowego Cyber Group Studios, z siedzibą w Paryżu (dalej "CGS") oraz raportu EBI nr 16/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 roku, informującego o podjęciu przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego, niniejszym przekazuje informację, iż z przyczyn formalnych Emitent oraz CGS dokonały aktualizacji przewidywanego terminu podpisania umowy objęcia akcji, która nastąpi do 30 kwietnia 2021 roku.

Inne komunikaty

bEiOQVjb