Trwa ładowanie...
bEiNWILF

Notowania

BTC Złożenie przez Emitenta działającego w Konsorcjum z Politechniką Lubelską wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu "1/1.1.1/2021" organizowanego przez NCBiR Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Zarząd BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka"), informuje, że w dniu 19 kwietnia 2021 roku Emitent jako Lider Konsorcjum wraz z Politechniką Lubelską, (Raport bieżący ESPI nr 29/2021) złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu "1/1.1.1/2021", organizowanego przez NCBiR "Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020" projektu o tytule: DIGIT - UZC - Cyfrowy znacznik w postaci nowoczesnego wyrobu wzorniczego do interakcji ze smartfonem i środowiskiem gier wideo.
Celem projektu b+r jest opracowanie rozwiązania pn. Digit-UZC - nowoczesnego wyrobu wzorniczego będącego równocześnie nośnikiem informacji, służącego do tagowania przedmiotów, wchodzącego w interakcję z urządzeniami mobilnymi (smartfonem lub tabletem) i środowiskiem gier wideo. Digit-UZC jest trójwymiarowym znacznikiem cyfrowym, zintegrowanym wizualnie z produktem, do którego jest przynależny. W wyniku realizacji prac b+r powstanie technologia tagowania dowolnego produktu handlowego z możliwością zaszycia w nim dowolnej informacji przez producenta gier i dzięki temu poprawę gamifikacji i grywalizacji w środowisku gry. Oznakowany przedmiot istnieje w obu "światach". Możliwe jest bezpośrednie przeniesienie się do rzeczywistości gry z wykorzystaniem UZC, bez konieczności tworzenia zaawansowanych narzędzi do augmented reality (rzeczywistość rozszerzona, AR). Koszty kwalifikowane: 4 481 875.00 PLN Dofinansowanie: 3 895 535.00 PLN Wkład własny w kwocie 586 340.00 PLN zostanie pokryty ze środków własnych Emitenta.

Inne komunikaty

bEiNWIMn