Trwa ładowanie...
bEifsnnV

Notowania

AITON: strona spółki
21.04.2021, 9:53

AIT Informacja o podjęciu rozmów w celu poszerzenia kręgu odbiorców usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Emitenta

Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku [dalej: Emitent, Spółka] informuje, iż Emitent, działając w celu poszerzenia kręgu podmiotów, na rzecz których może świadczy usługi telekomunikacyjne, podjął decyzję o rozpoczęciu rozmów ze spółką LiveCall Software sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000597585, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, w zakresie ewentualnego zawarcia z tym podmiotem umowy skutkującej wstąpieniem przez Emitenta w prawa operatora telekomunikacyjnego w stosunku do przedsiębiorców, na rzecz których dotychczas LiveCall Software sp. z o.o. świadczy usługi telekomunikacyjne.
Emitent wskazuje, iż na chwilę podjęcia decyzji o prowadzeniu rozmów nie zostały ustalone warunki na jakich ewentualna umowa z LiveCall Software sp. z o.o. miałaby zostać zawarta. Emitent podejmie decyzję w niniejszej sprawie po weryfikacji dokumentów przedstawionych przez LiveCall Software sp. z o.o. Informacja o podjętej przez Zarząd Emitenta decyzji zostanie opublikowana odrębnym raportem, po przeprowadzeniu rozmów i ewentualnych negocjacji z tą spółką.

Inne komunikaty

bEifsnoD