Trwa ładowanie...
bErOWBXF

Notowania

SOLAR: strona spółki
21.04.2021, 12:52

SOL Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok

Zarząd SOLAR COMPANY S.A. („Spółka”) informuje, że nastąpiła zmiana terminu przekazania raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok.
Raport roczny Spółki oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Solar Company S.A.za rok 2020 zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 26 kwietnia 2021 roku. Przed wyżej wymienioną zmianą przekazanie raportu rocznego Spółki i skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej za 2020 rok planowane było na dzień 29 kwietnia 2021 roku (Raport bieżący nr 4/2021 z dnia 8 marca 2021 roku).

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-07-22
SOL Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki.
5,26
-2,66
2021-07-09
SOL Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za czerwiec 2021 roku
4,89
+12,47
2021-06-29
SOL Korekta załącznika w raporcie bieżącym Treść uchwał podjętych w dniu 25 czerwca 2021 roku przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia, ze wskazani
5,00
-2,20
2021-06-25
SOL Informacja o powołaniu osób zarządzających (członków Zarządu) na nową kadencję.
5,06
-3,75
2021-06-25
SOL Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% (pięć procent) liczby głosów na walnym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz ogólnej liczbie głosów.
5,06
-3,75
2021-06-25
SOL Informacja o powołaniu osób nadzorujących (członków Rady Nadzorczej)
5,06
-3,75
2021-06-25
SOL Treść uchwał podjętych w dniu 25 czerwca 2021 roku przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia, ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły.
5,06
-1,19
2021-06-10
SOL Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za maj 2021 roku
5,38
+2,23
2021-05-28
SOL Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. na piątek, dnia 25 czerwca 2021 roku
5,00
+4,40
2021-05-28
SOL SA-QSr1 2021
5,00
+9,20
bErOWBYn