Trwa ładowanie...
bEgojMzp

Notowania

REMAK: strona spółki
21.04.2021, 14:11

RMK Otrzymanie noty obciążeniowej.

Zarząd Remak-Energomontaż S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 21 kwietnia 2021 roku, Spółka otrzymała notę obciążeniową na kwotę 1.600.000,00 zł, od PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., tytułem kary umownej za niedotrzymanie przez Spółkę umownego terminu wykonania prac, realizowanych w ramach umowy, o której zawarciu i warunkach Emitent informował w raporcie bieżącym nr 37/2019.
Spółka nie zgadza się z nałożoną karą i po przeprowadzeniu analizy prawnej, podejmie stosowne działania, mające na celu potwierdzenie braku obowiązku zapłaty nałożonej kary umownej, stwierdzonej powyższa notą obciążeniową.

Inne komunikaty

bEgojMzX