Trwa ładowanie...
bDYOIcWd

Notowania

ORANGEPL: strona spółki
21.04.2021, 17:07

OPL Wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska za pierwszy kwartał 2021 roku.

Na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Zarząd Orange Polska S.A. przekazuje do wiadomości wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska („Grupa”, „Orange Polska”) za pierwszy kwartał 2021 roku.
Informacje dotyczące poszczególnych wskaźników, wraz z informacjami dotyczącymi danych przekształconych, zostały przedstawione w Notach 2 i 4 do Skróconego Kwartalnego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Orange Polska za trzy miesiące zakończone 31 marca 2021 roku sporządzonego wg MSSF (które jest dostępne na stronie internetowej https://www.orange-ir.pl/pl/centrum-wynikow). Wprowadzone przez Grupę w 2020 roku zmiany zasad rachunkowości dotyczą ustalania okresu leasingu dla umów zawartych na czas nieokreślony. Pełny tekst raportu znajduje się w załączniku.

Załączniki

Inne komunikaty

bDYOIcWL