Trwa ładowanie...
bEikAyFx

Notowania

SETANTA: strona spółki
22.04.2021, 11:00

ALG informacja o zmniejszeniu zadłużenia

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 59/2020 z dnia 30 października 2020 r., nr 72/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r., nr 74/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r., nr 9/2021 z dnia 12 marca 2021 r., nr 24/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r., nr 25/2021 z dnia 10 kwietnia 2021 oraz w związku z dokonaniem w dniu dzisiejszym ostatniej planowanej przedterminowej spłaty pożyczki, Zarząd All In! Games S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") niniejszym informuje, że od dnia 1 października 2020 r. do dnia dzisiejszego włącznie Spółka zmniejszyła swoje zadłużenie o kwotę 56 mln PLN.
W ramach zmniejszania kwoty zadłużenia Spółka zrealizowała spłatę pożyczek oraz wykup obligacji w celu ich umorzenia. Spłata zadłużenia Spółki odbyła się przy obustronnym porozumieniu z wierzycielami przy wykorzystaniu środków pochodzących z wpływów z emisji akcji serii H oraz ze środków własnych Spółki. Jedyną transakcją bez przepływów środków pieniężnych było umorzenie dokonane zgodnie informacją przekazaną w raporcie bieżącym nr 14/2021 z dnia 31 marca 2021 r. Koszty finansowe związane ze spłatą zadłużenia wyniosły łącznie 1,6 mln PLN i zostaną uwzględnione w wynikach finansowych Spółki. W dniu publikacji niniejszego raportu bieżącego łączna wartość niespłaconych pożyczek oraz pozostałych do wykupu obligacji wynosi około 6 mln PLN. Bieżące zobowiązania Spółki są realizowane zgodnie z harmonogramem. Zarząd All In! Games S.A. przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Spółki.

Inne komunikaty

bEikAyGf