Trwa ładowanie...
bEiexKSt

Notowania

ZREMB: strona spółki
22.04.2021, 14:01

ZRE Informacje o intencji udzielenia zamówienia przez NORWEGIAN DEFENCE MATERIEL AGENCY („NDMA”) na wykonanie i dostawę mostów taktycznych (Invitation to Tender „P 2584-Tactical Element Bridge 100822 ) dla konsorcjum pod nazwą „ZREMB GROUP".

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 22 kwietnia 2021 roku powziął informację o intencji udzielenia zamówienia przez NORWEGIAN DEFENCE MATERIEL AGENCY („NDMA”) na wykonanie i dostawę mostów taktycznych (Invitation to Tender „P 2584-Tactical Element Bridge 100822”) dla konsorcjum w którym Emitent występuje jako Partner Konsorcjum („Partner Konsorcjum”) wraz z jedną z wiodących na świecie firm z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej działającą globalnie i specjalizującą się w produkcji min specjalistycznych mostów taktycznych przeznaczonych dla sił zbrojnych jak i modułowych prefabrykowanych mostów stalowych stosowanych w przemyśle cywilnym- Lider Konsorcjum („Lider Konsorcjum”). Złożenie oferty przez Konsorcjum pod nazwą „ZREMB GROUP” miało miejsce w trybie przetargu publicznego na zasadach prawa norweskiego odnoszącego się do zamówień publicznych przewidzianych dla sił zbrojnych.
Jednocześnie w myśl w/w przepisów (FOSA- Regulations for Defence and Security Procurement od October 13th 2013 no 1185 §§13-2-13-4) istnieje w okresie 10 dni możliwość złożenia protestu (odwołania) na decyzję NDMA. Konsorcjum ZREMB GROUP zgodnie z przedmiotem zamówienia w niniejszym postepowaniu przetargowym złożyło ofertę na wykonanie zestawów specjalistycznych mobilnych mostów taktycznych przeznaczonych dla sił zbrojnych Norwegii, z kontenerami do ich transportu oraz specjalistycznymi platformami typu FLATTRACKS również służącymi do ich transportu. Przedmiot zamówienia obejmuje również rozwiązania z zakresu logistyki TEB jak tez zintegrowanie oferowanego systemu do istniejącego już w posiadaniu Armii Norwegii połączenia z systemem bazy pontonów. Lider Konsorcjum jako podmiot specjalizujący się w produkcji mobilnych mostów zaprojektuje i wykona zakresy obejmujące część mostową wraz z systemowymi rozwiązaniami wymaganymi przez NDMA, Partner Konsorcjum zaś jako podmiot specjalizujący się w produkcji kontenerów – zaprojektuje i wykona kontenery i platformy FLATTRACKS służące do transportu mobilnych mostów taktycznych wraz z koncepcją z zakresu transportu i składowania TEB w różnych warunkach (nin. bojowych, pogodowych i terenowych). Oszacowana wartość zamówienia na potrzeby przetargu wyniosła około 16,5 mln zł z czego na Emitenta przypada około 10% tej wartości. Ostateczna wartość zamówienia i pozostałe warunki zostaną określone w umowie, przy czym na wartość zamówienia będą miały wpływ zmiany wynikające z ewentualnego wzrostu kosztów materiałów i finalne koszty logistyki związane z dostawą. Termin realizacji zamówienia określony przez Zamawiającego to III i IV kwartał 2021 roku w trybie cyklicznych dostaw. Szczegółowe warunki zamówienia oraz ryzyka z nim związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju zamówień. O podpisaniu umowy Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym, co nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminu przewidzianego dla procedury odwoławczej zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-05-25
ZRE Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.
1,00
+3,00
2021-05-24
ZRE SA-Q1 2021
1,01
0,00
2021-05-19
ZRE Szacunkowe wybrane dane finansowe za I kwartał 2021 roku.
1,26
-6,72
2021-04-30
ZRE Otrzymanie zamówień na wykonanie kontenerów.
1,31
-2,29
2021-04-29
ZRE Podpisanie umowy inwestycyjnej z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.
1,30
-0,77
2021-04-23
ZRE R /: formularz raportu rocznego
1,36
+0,37
2021-04-22
ZRE Informacje o intencji udzielenia zamówienia przez NORWEGIAN DEFENCE MATERIEL AGENCY („NDMA”) na wykonanie i dostawę mostów taktycznych (Invitation to Tender „P 2584-Tactical Element Bridge 100822 ) dla konsorcjum pod nazwą „ZREMB GROUP".
1,32
-3,02
2021-04-20
ZRE Otrzymanie zamówienia w ramach nowego segmentu działalności w zakresie wykonania próbnej serii poziomych zabezpieczeń ochrony balistycznej dla mobilnych baz wojskowych.
1,27
+3,14
2021-04-15
ZRE Szacunkowe wybrane jednostkowe dane finansowe ZREMB-CHOJNICE S.A. za 2020 rok
1,33
-0,75
2021-04-08
ZRE Otrzymanie zamówienia w ramach nowego segmentu działalności.
1,30
+3,08
bEiexKTb