Trwa ładowanie...
bDXScnIl

Notowania

BOS: strona spółki
22.04.2021, 19:04

BOS Wpływ ustalonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny składki na wyniki pierwszego kwartału 2021 r.

W związku z otrzymaniem w dniu 22 kwietnia 2021 r. informacji z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego („BFG”), Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. („Bank”) niniejszym informuje, że wysokość ustalonej przez BFG dla Banku składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2021 r. wynosi 15.288,5 tys. złotych (z uwzględnieniem korekty składki wniesionej za 2020 r. w kwocie -59,2 tys. zł).
Łącznie składki na BFG wliczone w ciężar kosztów pierwszego kwartału 2021 roku wynoszą 18.775,0 tys. złotych, w tym składka na fundusz gwarancyjny banków ustalona przez BFG w wysokości 3.073,9 tys. złotych. Zgodnie z raportem 6/2020 z 14 kwietnia 2020 r., łącznie składki na BFG wliczone w ciężar kosztów pierwszego kwartału 2020 roku wyniosły 20.529,6 tys. złotych. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR).

Inne komunikaty

bDXScnIT