Trwa ładowanie...
bEgXPhSJ

Notowania

SKOTAN: strona spółki
23.04.2021, 11:36

SKT Szacunkowe wybrane dane finansowe SKOTAN S.A. za I kwartał 2021 roku - korekta

Zarząd SKOTAN S.A. („Spółka”) przedstawia korektę omyłki pisarskiej, która pojawiła się w treści raportu bieżącego nr 4/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r. w określeniu okresu porównawczego:
- było „Spółka odnotowała dodatnią dynamikę sprzedaży we wszystkich kluczowych sektorach działalności, osiągając wzrost przychodów ze sprzedaży o 23 % (39% w kategorii produktów własnych) względem I kwartału 2019 r. i generując wynik netto wyższy o ponad 250% w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku.”, - powinno być „Spółka odnotowała dodatnią dynamikę sprzedaży we wszystkich kluczowych sektorach działalności, osiągając wzrost przychodów ze sprzedaży o 23 % (39% w kategorii produktów własnych) względem I kwartału 2020 r. i generując wynik netto wyższy o ponad 250% w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku. " W związku z powyższym Spółka przekazuje skorygowaną treść raportu bieżącego nr 4/2021. Zarząd SKOTAN S.A. („Spółka”) przekazuje do wiadomości publicznej wybrane szacunkowe dane finansowe Spółki za I kwartał 2021 roku: - przychody ze sprzedaży: 3 152 tys. zł (w porównaniu do 2 569 tys. zł w I kwartale 2020 r.), w tym przychody ze sprzedaży produktów własnych 3 142 tys. zł (w porównaniu do 2 262 tys. zł w I kwartale 2020 r.), - zysk z działalności operacyjnej: 399 tys. zł (w porównaniu do 424 tys. zł w I kwartale 2020 r.), - zysk netto: 347 tys. zł (w porównaniu do 97 tys. zł w I kwartale 2020 r.), - wskaźnik EBITDA (zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację): 554 tys. zł (w porównaniu do 620 tys. zł w I kwartale 2020 r.). Spółka odnotowała dodatnią dynamikę sprzedaży we wszystkich kluczowych sektorach działalności, osiągając wzrost przychodów ze sprzedaży o 23 % (39% w kategorii produktów własnych) względem I kwartału 2020 r. i generując wynik netto wyższy o ponad 250% w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku. Głównym determinantem wyników finansowych SKOTAN S.A. jest intensyfikacja sprzedaży produktów własnych, w szczególności suplementów diety EstroVita w kanale dystrybucji farmaceutycznej i aptecznej oraz produktów bazujących na kwasach Omega 3/6/9 i spożywczej biomasie YLs, realizowanych pod markami kontraktowymi. Spółka zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w raporcie okresowym za I kwartał 2021 roku, którego publikację zaplanowano na 27 maja 2021 r.

Inne komunikaty

bEgXPhTr