Trwa ładowanie...
bEgIUhDp

Notowania

ECK objęcie akcji przez Wiceprezesa Zarządu

Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 23 kwietnia 2021 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR”) od Pana Tomasza Wlazło - Wiceprezesa Zarządu Spółki.
Treść zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu. W związku z faktem, iż wartość dokonanych transakcji na akcjach Spółki w 2021 roku przez Pana Tomasza Wlazło przekroczyła równowartość w złotych polskich 5.000 euro, niniejszym Pan Tomasz Wlazło wypełnił obowiązek raportowania każdej kolejnej transakcji wskazany w art. 19 ust. 1 i ust. 8 Rozporządzenia MAR.

Załączniki

Inne komunikaty

bEgIUhDX