Trwa ładowanie...
bEiULZAl

Notowania

PEKABEX: strona spółki
23.04.2021, 16:30

PBX Odstąpienie od znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta - Pekabex Bet S.A. („Spółka”) złożyła spółce Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu („Zamawiający”) oświadczenie o odstąpieniu od umowy z Zamawiającym, której przedmiotem było wykonanie prac projektowych w zakresie projektu budowlanego i projektu wykonawczego, robót budowlanych, robót instalacyjnych związanych z kompleksowym wykonaniem zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa parkingu wielopoziomowego na terenie MTP”, o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr 70/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. Konieczność odstąpienia od umowy wynika z faktu nieprzekazania przez Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a tym samym niemożności uzyskania przez Spółkę decyzji o pozwoleniu na budowę.

Inne komunikaty

bEiULZAT