Trwa ładowanie...
bEiSakwl

Notowania

CDRL: strona spółki
23.04.2021, 19:18

CDL Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021r.

Na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie ("Spółka", "Emitent"), niniejszym podaje do wiadomości nowy termin przekazania skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021r.
Skonsolidowany raport za I kwartał 2021r będzie podany do publicznej wiadomości w dniu 31 maja 2021 r. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych wynikającym z raportu bieżącego nr 3/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. pierwotnie deklarowanym dniem publikacji był dzień 14 maja 2021 r.

Inne komunikaty

bEiSakwT