Trwa ładowanie...
bESLOyol
Notowania
EUROCASH: strona spółki
23.04.2021, 22:44

EUR Opinia biegłego rewidenta o sprawozdaniu o wynagrodzeniach

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 5/2021 z dnia 31 marca 2021r. Zarząd Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej podlegające opinii Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uzupełnione w zakresie informacji o wartości świadczeń pieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych członków Zarządu oraz w zakresie wynagrodzenia niektórych członków zarządu Spółki w latach 2016-2018 zawartych w tabeli nr 1 punktu 4 sprawozdania wraz z opinią biegłego rewidenta o sprawozdaniu wydaną na podstawie art. 90g ust. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Załączniki

Inne komunikaty

bESLOyoT