Trwa ładowanie...
bEJlegad
Notowania
ATLASEST: strona spółki
26.04.2021, 12:59

ATL Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 23 kwietnia 2021 r.

Raport Bieżący nr 6/2021 z dnia 26.04.2021
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 23 kwietnia 2021 r. Działając zgodnie z art.70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Rada Dyrektorów spółki Atlas Estates Limited („Spółka”) przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 23 kwietnia 2021 r., na którym to Zgromadzeniu było wykonywanych 41.422.570 głosów z posiadanych akcji. lp. Nazwa akcjonariusza (posiadającego co najmniej 5% głosów na WZ z dnia 23 kwietnia 2021 roku) Liczba posiadanych akcji Procentowy udział posiadanych akcji w ogólnej liczbie akcji posiadających prawo głosu Liczba akcji z których było wykonywane prawo głosu na WZ Procentowy udział w liczbie głosów na WZ (w stosunku do głosów tam wykonywanych) 1. Atlas International Holdings Limited 6.461.425 13,79% 6.461.425 15,60% 2. Euroclear Nominees Limited 40.316.174 86,05% 34.961.145 84,40% W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: Atlas Management Company Limited Ziv Zviel Tel: +48 (0) 22 208 07 00 Maitland Administration (Guernsey) Limited Elaine Smeja, Aimee Gontier Tel: +44 (0) 1481 749360 Podstawa prawna: art.70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 ze zmianami)

Załączniki

Inne komunikaty

bEJlegaL