Trwa ładowanie...
bEicUVed

Notowania

PEPEES: strona spółki
26.04.2021, 17:07

PPS Rekomendacja w sprawie przeznaczenia zysku netto wypracowanego w 2020 roku

Podstawa prawna: Art. 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2014 r poz. 133).
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. („Spółka”) informuje, że podjął decyzję o zarekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przekazania zysku netto wypracowanego w 2020 r. w całości na kapitał rezerwowy. Zdaniem Zarządu Spółki, przeznaczenie całości zysku netto za rok obrotowy 2020 na kapitał rezerwowy Spółki jest zgodne z dotychczasową strategią Grupy Pepees, której zamiarem jest budowanie długoterminowej wartości dla akcjonariuszy poprzez reinwestowanie zysku na dalszy rozwój Spółki i jej grupy kapitałowej. Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2020 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Inne komunikaty

bEicUVeL