Trwa ładowanie...
bEijMZHF

Notowania

MAK Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie – zbycie znacznego pakietu akcji

Spółka Makarony Polskie SA działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w dniu 26 kwietnia 2021 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie spółki AGROMA LTD dot. zmniejszenia stanu posiadania akcji Makarony Polskie SA.
Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty

bEijMZIn