Trwa ładowanie...
bEqwfBJx

Notowania

SWG Rezygnacja z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu SECO/WARWICK S.A.

Zarząd SECO/WARWICK S.A. („Spółka”) informuje, iż dziś, tj. 27 kwietnia 2021 roku, powziął informację o złożeniu przez Pana Jarosława Talerzaka rezygnacji z dniem 27 kwietnia 2021 roku z członkostwa w Zarządzie oraz z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.
Powodem złożenia rezygnacji są przyczyny osobiste. Podstawa prawna: §5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 757.).

Inne komunikaty

bEqwfBKf