Trwa ładowanie...
bEUaDqMl
Notowania
EUROCASH: strona spółki
27.04.2021, 15:39

EUR Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCASH S.A.

Zarząd EUROCASH S.A. z siedzibą w Komornikach („Spółka”), informuje, że uchwałą nr 5 z dnia 27 kwietnia 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCASH S.A. postanowiło o wypłacie dywidendy z zysku Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. postanowiło, iż osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 16 czerwca 2021 roku otrzymają dywidendę w wysokości 0,48 zł (czterdzieści osiem groszy) na jedną akcję Spółki; dywidenda będzie płatna do dnia 7 lipca 2021 roku. Liczba akcji objętych dywidendą według stanu na dzień 27 kwietnia 2021 roku wynosi 139.163.286 sztuk.

Inne komunikaty

bEUaDqMT