Trwa ładowanie...
bEqfFDOt

Notowania

MRG Zmiana stanu posiadania – zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: „Ustawa”), Zarząd Merlin Group S.A. (dalej jako: „Spółka” lub „Emitent”) informuje o otrzymaniu zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 Ustawy od ATP-Investments Sp. z o.o. („Akcjonariusz”).
W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 Ustawy, Akcjonariusz poinformował, iż w związku z zawarciem w dniu 23 kwietnia 2021 roku transakcji nabycia 148.366.380 akcji Spółki doszło do zmiany stanu posiadania akcji Emitenta przez Akcjonariusza. Treść zawiadomienia akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu

Załączniki

Inne komunikaty

bEqfFDPb