Trwa ładowanie...
bEiexSRN

Notowania

OPENFIN: strona spółki
28.04.2021, 13:33

OPF TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. W DNIU 28 KWIETNIA 2021 R.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 92, 00-807 Warszawa, przedstawia w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. w dniu 28 kwietni 2021 r.
Ponadto Zarząd Open Finance S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) , 7) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty

bEiexSSv