Trwa ładowanie...
bEhJASMl

Notowania

OPENFIN: strona spółki
28.04.2021, 13:41

OPF POWOŁANIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 92, 00-807 Warszawa, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 28 kwietnia 2021 roku podjęło Uchwałę o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Emitenta Pana dr Leszka Czarneckiego na kolejną trzyletnią kadencję, która rozpocznie się w dniu 26 czerwca 2021 r.
Pan dr Leszek Czarnecki, zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Emitent w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje życiorys członka Rady Nadzorczej. Podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 757.)

Załączniki

Inne komunikaty

bEhJASMT