Trwa ładowanie...
bEigyyOJ

Notowania

OPENFIN: strona spółki
28.04.2021, 13:52

OPF WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU OPEN FINANCE S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 KWIETNIA 2021 R.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 92, 00-807 Warszawa, przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Open Finance S.A. zwołanym na dzień 28 kwietnia 2021 r.
1. Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie któremu przysługiwało 3.867.828 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 63,78% głosów na tym zgromadzeniu i 31,21% w ogólnej liczbie głosów; 2. Idea Money S.A. z siedzibą w Warszawie któremu przysługiwało 2.195.974 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 36,21% głosów na tym zgromadzeniu i 17,72% w ogólnej liczbie głosów. Ogólna liczba akcji wyemitowana przez Open Finance S.A. wynosi 12.392.777, a liczba głosów wynikająca z tych akcji wynosi 12.392.777. Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623).

Inne komunikaty

bEigyyPr