Trwa ładowanie...
bEiLnrxN

Notowania

ROPCZYCE: strona spółki
28.04.2021, 17:32

RPC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 kwietnia 2021 r.

Zarząd Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym
poniżej przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 kwietnia 2021 r. zwołanym na godz. 12:00 („Walne Zgromadzenie”) z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów: Interminex Handelsgesellschaft MBH – 1.317.316 akcji; 1.317.316 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 35,98% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz reprezentujących 21,04% ogólnej liczby głosów w Spółce; Józef Siwiec – 1.300.000 akcji, 1.300.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 35,50% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz reprezentujących 20,77% ogólnej liczby głosów w Spółce. Marian Darłak – 510.574 akcji, 510.574 głosów na Walnym Zgromadzeniu; 13,94% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz reprezentujących 8,16% ogólnej liczby głosów w Spółce Łączna liczba akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu: 3.661.520

Inne komunikaty

bEiLnryv