Trwa ładowanie...
bEsbyjNh

Notowania

DROZAPOL: strona spółki
28.04.2021, 17:57

DPL Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za 2020 rok

Zarząd Drozapol-Profil S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 28 kwietnia 2021 roku podjął uchwałę w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podziału zysku netto Spółki za rok 2020 w następujący sposób:
- przeznaczenia kwoty w wysokości 611 855,00 zł na wypłatę dywidendy, co oznacza, że proponowana dywidenda na jedną akcję Spółki będzie wynosić 0,10 zł - przeznaczenia pozostałej część zysku tj. kwoty 1 228 160,85 zł na kapitał zapasowy. Zarząd zaproponował jako dzień dywidendy dzień 5 sierpnia 2021 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 12 sierpnia 2021 roku. Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 rok i wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała powyższą rekomendację.

Inne komunikaty

bEsbyjNP