Trwa ładowanie...
bELkXrVh
Notowania
WAWEL: strona spółki
30.04.2021, 13:19

WWL Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej oraz powołanie Komitetu Audytu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2021 w sprawie powołania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. S.A. w dniu 30.03.2021 roku członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, Zarząd Wawel S.A. S.A. informuje, że w dniu 30.04.2021 r. na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej dokonano wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej tj.:
Laura Opferkuch – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Eugeniusz Małek – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Paweł Bałaga – Sekretarz Rady Nadzorczej. Ponadto Rada Nadzorcza, w ramach swojej struktury powołała Komitet Audytu, w skład którego zostali powołani: prof. dr. Eckart Seith, Christoph Koehnlein , Tomasz Stankiewicz. Jednocześnie Zarząd Wawel S.A. S.A. informuje, że w dniu 30.04.2021 r. na pierwszym posiedzeniu Komitetu Audytu dokonano wyboru Przewodniczącego w osobie Pana prof. dr. Eckart Seith. Tym samym skład Komitetu Audytu przedstawia się następująco: 1) prof. dr. Eckart Seith – Przewodniczący Komitetu Audytu, 2) Christoph Koehnlein – Członek Komitetu Audytu, 3) Tomasz Stankiewicz – Członek Komitetu Audytu.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-10-26
WWL Q 3/2021: formularz raportu kwartalnego
588,00
+0,34
2021-08-13
WWL P /: formularz raportu półrocznego
600,00
0,00
2021-08-10
WWL Zmiana terminu przekazania raportu za 1 półrocze 2021 r.
598,00
+0,33
2021-06-28
WWL Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
600,00
-0,33
2021-04-30
WWL Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej oraz powołanie Komitetu Audytu
600,00
+0,67
2021-04-23
WWL Q 1/2021: formularz raportu kwartalnego
606,00
0,00
2021-03-31
WWL Powołanie Członków Rady Nadzorczej
640,00
+0,63
2021-03-31
WWL Powołanie Prezesa Zarządu
640,00
+0,63
2021-03-30
WWL Uchwała ZWZA w sprawie dywidendy
622,00
+2,89
2021-03-30
WWL Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na ZWZA w dn. 30.03.2021 r.
622,00
+2,89
bELkXrVP