Trwa ładowanie...
bEgXMKcB

Notowania

ULTGAMES: strona spółki
30.04.2021, 22:26

ULG Szacunkowe, wybrane jednostkowe dane finansowe za I kwartał 2021 r.

Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") w związku z powzięciem w dniu 30.04.2021 r. informacji o szacunkowych, jednostkowych danych finansowych Spółki za I kwartał 2021 r. tj. okres od 1.01.2021 r. do 31.03.2021 r., niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej komunikat w powyższym zakresie.
Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta, szacunki wybranych jednostkowych danych finansowych Spółki za I kwartał 2021 r. przedstawiają się następująco: - Przychody całkowite: 5,3 mln zł; - Przychody ze sprzedaży: 4,9 mln zł; - Zysk brutto: 5,5 mln zł; - Zysk netto: 4,4 mln zł; - Zysk z działalności operacyjnej – 1,9 mln zł; - Środki pieniężne na koniec okresu tj. 31.03.2021 r. –21,1 mln zł. Na wzrost przychodów i zysku netto w analizowanym okresie wpływ miały m.in.: 1) stabilna sprzedaż serii Ultimate Fishing Simulator na PC i VR wraz z dodatkami DLC; 2) dalsze poszerzanie portfolia produkcyjno-wydawniczego o nowe gry, a co z tym związane liczne premiery nowych gier – w okresie I kwartału 2021 r. zostało wydanych 26 gier, głównie na platformę Nintendo Switch; 3) stabilna monetyzacja gier mobilnych tj. Ultimate Fishing Simulator oraz Professional Fishing; 4) wyprzedaże gier Emitenta na platformie Steam oraz Nintendo; 5) zbycie części udziałów/akcji w podmiotach z grupy kapitałowej Emitenta, o czym to Spółka poinformowała m.in. w raportach bieżących 3/2021 raz 17/2021. Zarząd Spółki zaznacza, iż prezentowane wielkości mają charakter jedynie szacunkowy, mogą ulec zmianie i różnić się od wartości, które zostaną opublikowane w raporcie okresowym za I kwartał 2021 r. Prezentowane wartości zawierają jedynie dane jednostkowe co oznacza, że nie zostały poddane konsolidacji. W przypadku istotnych zmian opublikowanych danych szacunkowych Emitent będzie informował odrębnym raportem bieżącym. Powyższa informacja została uznana za spełniającą przesłanki wynikające z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR - Market Abuse Regulation) i podana do wiadomości publicznej ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany danych finansowych (m.in. ponad 3,5 krotny wzrost zysku netto) względem okresu porównywalnego.

Inne komunikaty

bEgXMKdj