Trwa ładowanie...
bDYqeftx

Notowania

URSUS: strona spółki
1.05.2021, 0:17

URS Informacja nt. wstępnych jednostkowych wyników finansowych URSUS S.A. za okres 1 stycznia - 17 marca 2021 roku

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2021 oraz wcześniejszych raportów dot. wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz ustanowienia tymczasowego nadzorcy sądowego, Zarząd URSUS S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że mając na uwadze dążenie do zachowania równego dostępu do informacji dla wszystkich interesariuszy Spółki, w dniu 30 kwietnia 2021 roku podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości jednostkowych danych finansowych za okres 1 stycznia - 17 marca 2021 roku. Powyższe informacje finansowe stanowić będą element sprawozdania które tymczasowy nadzorca sądowy zobowiązany jest przygotować na potrzeby prac oraz analiz niezbędnych do oceny wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego Emitenta.
Dane te Emitent prezentuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. Jednocześnie Spółka informuje, że proces agregacji jednostkowych oraz skonsolidowanych danych finansowych za I kwartał 2021 roku pozostaje w toku, a termin publikacji raportu za I kwartał 2021 r. został wyznaczony na dzień 28 maja 2021 r.

Załączniki

Inne komunikaty

bDYqefuf