Trwa ładowanie...
bDYqtalN

Notowania

PHN: strona spółki
1.05.2021, 13:03

PHN Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądów i badań jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych PHN S.A. za lata obrotowe 2021-2022 z możliwością przedłużenia okresu objętego badaniem o rok obrotowy 2023 oraz rok obrotowy 2024

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 28 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, podjęła w dniu 30 kwietnia 2021 r. uchwałę o wyborze Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie do przeprowadzenia przeglądów i badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za lata 2021-2022 z możliwością przedłużenia okresu objętego badaniem o rok obrotowy 2023 oraz rok obrotowy 2024.
Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 130. Spółka korzystała z usług spółki Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w zakresie badania i przeglądów jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej za lata 2012-2013. Postępowanie na wybór biegłego rewidenta zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-05-01
PHN Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądów i badań jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych PHN S.A. za lata obrotowe 2021-2022 z możliwością przedłużenia okresu objętego badaniem o rok obrotowy 2023 oraz rok obrotowy 2024
12,80
0,00
2021-05-01
PHN RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
12,80
0,00
2021-05-01
PHN R /: formularz raportu rocznego
12,80
0,00
2021-04-12
PHN Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 r.
13,05
+0,38
2021-03-11
PHN Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
13,30
0,00
2021-02-22
PHN Informacja o wprowadzeniu do obrotu i pierwszym dniu notowań obligacji serii B
13,35
-0,37
2021-02-05
PHN Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
13,20
+4,55
2021-01-29
PHN Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021
12,60
+0,79
2020-12-23
PHN Oferta zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa
10,45
0,00
2020-12-21
PHN Powołanie Członka Rady Nadzorczej
10,60
-3,77
bDYqtamv