Trwa ładowanie...
bDYqhbhN

Notowania

EEX Korekta raportu bieżącego nr 10/2021.

Zarząd Eko Export dokonuje korekty raportu bieżącego nr 10/2021 opublikowanego w dniu
28 kwietnia 2021 r. Emitent błędnie powołał się na podstawę prawną zawartą w raporcie bieżącym nr 10/2021. Powoływanie się na przepis par. 1 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021, nie może mieć zastosowania w stosunku do Eko Export. Jednocześnie Zarząd Eko Export S.A. działając na podstawie przepisu § 80 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz.U. z 2018 r. poz. 757] informuje o zmianie daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021 wyznaczonych raportem bieżącym Emitenta nr 2/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. oraz raportem bieżącym nr 10/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 r. wyznaczona na dzień 17 maja 2021 r. zostaje przesunięta na dzień 04 maja 2021 r. Ze względu na pandemię Spółka zmaga się z niedoborami kadrowymi, a zdalny tryb pracy utrudnia i spowalnia opracowywanie dokumentów. Jest to szczególnie uciążliwe w kontekście ograniczeń możliwości podróżowania do Kazachstanu. Spółka jeszcze nigdy w takich warunkach nie sporządzała raportu rocznego i z tego powodu jest zmuszona przesunąć termin publikacji. Daty publikacji pozostałych raportów okresowych Emitenta w roku 2021 nie ulegają zmianie. Podstawa prawna: § 80 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty

bDYqhbiv