Trwa ładowanie...
bDYqnWGd

Notowania

EXA Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

W nawiązaniu do raportów nr: 5/2020 z 17.02.2020, 9/2020 z 26.03.2020, 15/2020 z 27.08.2020, 17/2020 z 3.09.2020, EBI 3/2021 z 8.04.2021, 1/2021 z 9.04.2021, Zarząd Examobile S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 1.05.2021 roku, na podstawie wpisu opublikowanego w systemie Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, uzyskał informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji 650.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
Po zarejestrowaniu podwyższenia wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 230.000,00 zł i dzieli się na 2.300.000 akcji, co daje łączną liczbę 2.300.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Inne komunikaty

bDYqnWGL